PRIVATLIVS POLITIK

EdeaIT IVS

EdeaIT IVS
Slotshusene 3
3400 Hillerød
CVR: 39516535

Opdateret: d. 15 april 2019

Privatlivspolitikken er gældende for EdeaIT IVS, herunder Edeas apps, Matematik med piraterne samt lærernes administrationsinterface Piraternes login

Denne privatlivspolitik omhandler følgende punkter:

  • Generelt
  • Personoplysninger
  • Hvilke informationer opbevarer vi og hvor længe
  • Hvad vi bruger de opbevarede informationer til
  • Beskyttelse af personoplysninger
  • Ændringer i behandling af personoplysninger
  • Kontaktoplysninger

Generelt

EdeaIT IVS, herunder EdeaIT App'en Matematik med piraterne samt EdeaITs app indeholdende lærernes administrationsinterface Piraternes login, udbydes og administreres af virksomheden EdeaIT IVS. Herunder kan du læse hvad vi gemmer af oplysninger, hvor længe vi gemmer dem, hvad vi bruger dem til og hvem der har adgang til dem.

Personoplysninger

EdeaIT IVS beder om oplysninger om din skole, samt de lærere der skal benytte Piraternes login. Der er primært tale om kontaktoplysninger såsom brugernavn. Ligeledes beder EdeaIT IVS om brugernavne på de elever der skal kunne logge ind i matematik med piraterne samt hvilken klasse de skal tilknyttes.
Medarbejdere i virksomheden kan kun oprettes og redigeres igennem administrationsinterfaced.
Det er skolens ansvar, at sørge for at informationerne omkring skolens medarbejdere, der er tilkoblet Piraternes login, er korrekte.

Hvilke oplysninger opbevarer vi og hvor længe

Vi opbevarer spilstatistikker, brugernavn, tilknyttet skole og klassetrin. Oplysningerne bliver opbevaret et år efter afslutning af indskolingen, det vil sige til eleven starter på 4. klassetrin medmindre skolen angiver andet.

Hvad bruger vi den opbevarede information til

De indsamlede data benyttes til at levere statistikken til skolen. Således kan enhver oprettet skole tilgå data tilhørende egne elever.
Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart.
EdeaIT forbeholder sig retten til at benytte alt indsamlet data til f.eks. generering af statistikker.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke du har givet os til at behandle dine oplysninger. Dette gøres ved at kontakte edea@edea.dk

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

EdeaITs apps er produkter i konstant udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Gør vi det, retter vi datoen for "sidst opdateret" øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider og/eller igennem Edeas apps.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte os på tlf: +45 3135 2407, eller via e-mail: edea@edea.dk
Ønsker du at sende os post, er adressen:
EdeaIT IVS
co Maria Lyck Carstensen
Slotshusene 3
Dk-3400 Hillerød